SAL7778, Akte: R°329.2 (645 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°329.2  
Act
Datum: 1493-03-23

Transcriptie

2018-12-24 door Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe jans de vos de jonghe/
geleydt zijnde nae der stad rechte uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) [voir sijn wettich gebreck] tot allen den goeden/
beide have en(de) erve anthonijs van gheele soe/
wair die gelegen sijn gescreven es geweest met brieve(n)/
van des(er) stad aen den meye(r) van halen oft zijnen/
stadhoude(r) alle de selve goede te doen leve(re)n en(de)/
te doen volgen den voirs(creven) geleidde(n) oft den bringe(r)/
der voirs(creven) brieve(n) in zijnen name ende den voirs(creven)/
anth(onijs) oft hij he(m) dair tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n/
dach van rechte alh(ier) te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) doen bescheidden aldair de/
voirs(creven) anth(onijs) noch nyema(n)t van zijnen wege en/
es gecompareert den voirs(creven) geleidde(n) compare(re)nde/
en(de) trecht voirts versueken(de) Soe hebben de/
scepen(en) van loeven(en) nae dien hen behoirlijc/
gebleken heeft bij rescripte des voirs(creven) meyers/
onder sijn hantgescrifte de voirs(creven) leveri(n)ghe/
en(de) dach besch(eydinge) behoirlijc geschiet te zijne/
ter manissen smeyers met vo(n)nisse gewesen/
dat men den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven)/
es ter sto goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe verre het noch/
voir hen scepen(en) comen es In scampno Eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer