SAL7778, Act: R°330.4 (646 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°330.4  
Act
Date: 1493-03-23

Transcription

2018-11-14 by Walter Winnelinckx
Item es tvoirs(creven) bekin bijden voirs(creven) gehuysschen/
met consente van huer(er) moeder den voirs(creven) goirde/
gedaen te dier meyni(n)gen dat hem de voirs(creven) goirdt/
sal moegen doen leyden tot alle(n) den voirs(creven) gehuyssche(n)/
goeden die sij nu hebben oft namaels vercrighen/
sulle(n) moegen oft die hen versterven sulle(n) nae/
de doot der voirs(creven) huer(er) moeder om dair aen te/
verhalen dinhout vand(en) voirs(creven) twee scepen(en) brieve(n)/
oft sij in e(n)nige(n) gebreke wae(re)n met alle(n) coste(n) en(de)/
laste(n) sij wae(re)n van rechte oft ande(re) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer