SAL7778, Act: R°330.5-V°330.1 (647 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°330.5-V°330.1  
Act
Date: 1493-03-26

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat fijt wilde en(de) jacop schore(n)dorp hebbe(n) geconst(itueer)[t]/
volcome(n) macht en(de) auctoriteyt gegeve(n) gielijse parijs/
bode ons(er) gena(dichs) hee(re)n in brabant om in hue(re) name
//
te vervolgen en(de) met rechte teysschen tusschen alsulcken/
xxvi ryns gulden(en) als claes ruper segt schultz/
en(de) jan matheuse borg(er)meest(er) van leerdam met eender/
cedulle(n) hebben de voirs(creven) constitua(n)ten geloeft te betalen(e)/
dair af zij beki(n)nen in afslage vand(en) principale(n)/
gehave(n) te hebben eene(n) gulden(en) peter te xxii stuv(er)s die/
selve so(m)me met rechte te volgen teysschen en(de) te bedingen/
voir alle gerichte(n) gheestelijck en(de) weerlijc Composicie/
en(de) mi(n)lijke yeffeni(n)ge dair af te make(n) die op te bue(re)n/
en(de) tontfangen en(de) behoirlijke quitan(cie) dair af te geven(e)/
Ende voirts g(e)n(er)alijc en(de) specialijc in des voirs(creven) is/
en(de) dien aencleven mach te doen(e) dat de voirs(creven) constituan(ten)/
selve soude moege(n) doen waert dat zij p(rese)nt en(de) voir/
oege(n) wae(re) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch/
boech(out) m(ar)cii xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer