SAL7778, Act: R°344.3-V°344.1 (675 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°344.3-V°344.1  
Act
Date: 1493-04-14

Transcription

2019-01-16 by Walter Winnelinckx
Allen dat h(er) lodewijck py(n)nock ridde(r) hee(re) vand(en)/
nyeuwerhorst tot velpen hoefmeest(er) ons(er) genad(ichs)[te]/
hee(re)n eertsh(er)togen ph(ilip)s meye(r) van loeven(en) jan/
van buetsele jan van colen adam van caverson/
arndt scrijne pet(er) van ijssche hebben geconst(itueer)[t]/
m(eester) willem(me) van stradio advocaet clase van/
heyst walter(o) van olmen p(ro)cur(eur)s inden rade
//
van brabant aut om voir eerweerdige wijse/
voirsienige hee(re)n m(ijn) hee(re)n cancell(ie)r en(de) ande(re)n/
vand(en) rade van brabant en(de) oic voir alle/
ande(re) hee(re)n en(de) richte(re)n dair des van noode sal wesen/
te compare(re)n en(de) alsulken cedulle brieven oft/
gescriften die geteekent soude wesen mette(n) hant/
gescriften oft hanteeken(en) der voirs(creven) constitueerders/
soe de voirs(creven) procur(ator) oft actie hebben(de) des voirs(creven)/
pet(er)s pretende(re)n als de procur(ator) oft yemants anders/
actie hebben(de) van pete(re)n wijlen inde keersse/
voir de voirs(creven) hee(re)n heeft geexhibeert oft sal/
exhibe(re)n op en(de) tegen de voirs(creven) constitueerders te/
kynnen oft te ontkynnen ende voirts in dien/
en(de) des dien aencleeft te doen(e) te allige(re)n (et)c(etera)/
In forma p(ro)mitten(tes) ratum renu(n)c(iantes) Cor(am) borch/
naen april(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer