SAL7778, Act: R°362.3-V°362.1 (704 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°362.3-V°362.1  
Act
Date: 1493-04-25

Transcription

2019-01-28 by Walter Winnelinckx
Nae dien goort h(er)meys geleyt zijnde nae des(er)/
stad rechte voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot alle den goeden
//
beyde have en(de) erve anthoenis wijlen van redingen/
soe wair die gelegen zijn hem met eene(n) diene(r) van/
des(er) stad alle de selve goede heeft doen leve(re)n ende der/
wed(uw)[en] des voirs(creven) wijlen anth(oenis) oft zij huer dair tegen/
hadde willen oppone(re)n dach van rechte doen bescheiden/
op heden dienen(de) alh(ier) te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) aldair de voirs(creven) wed(uw)[e]/
noch procur(ator) van hue(re)n wege niet en es gecompareert/
den voirs(creven) goort compare(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe dat scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
gewesen hebbe(n) met vo(n)nisse nae dat hen behoirlijc/
gebleken was bij cleerissen willems de cuype(re) de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) aen der voirs(creven) wed(uw)[en]/
gedaen te zijne dat men den voirs(creven) geleydde(n) vand(en)/
voirs(creven) goeden houden sal inde macht van zijne(n) scepen(en)/
brieve(n) soe verre het noch voir hen scepen(en) comen is/
cor(am) o(mn)ibus dempto graven april(is) xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer