SAL7778, Act: R°364.1 (707 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°364.1  
Act
Date: 1493-04-27

Transcription

2019-01-30 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolge [h(er) jans de raeymake(re) als p(ro)cur(ator)] thirions olijs geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stad uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve pierarts del porte soe wair die gelegen/
zijn met brieve(n) van des(er) stad gescreven es geweest/
aen den meye(r) van braine laloe oft sijnen stadhoude(r)/
alle de selve goede te leve(re)n en(de) te doen volgen den voirs(creven)/
geleidden oft den bring(er) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name/
Ende den voirs(creven) pierart oft hij he(m) dair tegen/
hadde wille(n) oppone(re)n dach van rechte alh(ier) te com/
pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
doen bescheiden ald(air) de voirs(creven) pierart oft nyema(n)t/
van zijnen wege en es gecompareert den voirs(creven)/
geleidden compare(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) yerst aengehoirt/
ja(n)ne dridoens bode te voete van des(er) stad die cleerde/
bij zijnen eede dat de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
besch(eydinge) ten huyse des voirs(creven) pierarts aen zijn huysvr(ouwe)/
behoirlijc geschiet te zijne ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse dat men den voirs(creven) geleidde(n)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijnen scepen(en) brieve(n) beleidde soe verre het noch/
voir hen scepen(en) comen is In scampno cor(am) o(mn)ibus/
dempto graven naen april(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer