SAL7778, Act: R°380.1-V°380.1 (735 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°380.1-V°380.1  
Act
Date: 1493-05-07

Transcription

2019-02-18 by Walter Winnelinckx
Dit zijn de panden dair af voe(r)/
mencie gemaect es/
Ierst een boender lants geleg(en) inde criekenhoeve aen/
sgroothe(re)nstrate opden couthe(r) neve(n) de kerke van waenrode/
tusschen de goeden jans de cuype(re) en(de) jans van molle/
comen(de) aen de cruysstrate/
Item drie zillen lants gelegen inde voshoeve tussche(n)/
de goede arnts de cuype(re) en(de) de overstrate gaen(de) vander/
kercken aldair te cortenaken werts/
Item drie vierdele lants geleg(en) aldair inde bellenshoeve/
tusschen de goede jans cuype(re) voirs(creven) en(de) der kercken/
goede van waenrode en(de) doverstrate/
Item een half boender lants geleg(en) inde reniershoeve/
opden wertschoute(r) tusschen de goede der wed(uw)[en] jacops/
wijlen hoze en(de) henricx scolfarts en(de) de strate comen(de)/
van loeven(en) te halen/
Item (½) boend(er) lants gelege(n) inde visscherhoeve aen theylich/
gat neve(n) de goede der kercken en(de) taflen sheylichgheests/
van waenrode en(de) arnts de coste(re)/
Item drie dach(mael) lants gelege(n) opden zijpcouthe(r) neve(n)/
de kytvede tusschen de goede arnts cuype(re) en(de) der/
kercken en(de) taflen goede voirs(creven)/
Item een dach(mael) beempts gelege(n) opde loekenvroente/
tusschen de goede henr(icx) scoemakers en(de) jans vand(en)/
steenweghe natuerlijck/
Item xix dach(mael) boschs gelege(n) op boechoutvroendeken/
tusschen de goede h(er) ph(ilip)s van scoenhove(n) en(de) de goede/
jonch(e)r henricx van kersbeke/
Item een mudde erfpachts opde nae bescreven goede/
Ierst op i(½) dach(mael) beempts wijlen lants gelegen/
acht(er) jans bourgongnon hof tussche(n) de goede mathijs/
van waenrode te twee zijd(en) en(de) der wed(uw)[en] gheerts/
bourgoingnon/
Item op i(½) dach(mael) wijlen lants nu beempts/
geleg(en) op weynsberghe tusschen de goede svoirs(creven)
//
mathijs en(de) reyn(er)s loeke(re)n t(er) eenre en(de) sheylichgheests/
ald(er) goede t(er) ande(r) ii zijden/
Item op (½) dach(mael) lants op dendervelt geleg(en)/
tusschen de goede wout(er)s raymake(re) en(de) de goede/
willems thijs
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer