SAL7778, Act: R°414.2 (808 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°414.2  
Act
Date: 1493-06-22

Transcription

2019-01-10 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe meest(er) bertelmeeus de ruyssche/
als procur(ator) des goidshuys vanden witte(n)vrouwen te loeven(en)/
die met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) onlanx gepasseert/
hebben en(de) houden(de) zijn vii rijders erflic met brieven/
van des(er) stad gescreven es geweest aen den meye(r) van/
halen oft zijne(n) stadhoude(r) te corttenaken ende v(er)socht/
zee(r) ernstelijck alle de selve goede met gaders den/
haeflijken goeden dair op wesen(de) den proprietar(is) vand(en)/
gronde toebehoiren(de) te leve(re)n en(de) te doen volgen der voirs(creven)/
geleydden oft den bring(er) ons(er) brieve(n) in hu(n)ne name/
ende ja(n)ne van diest met zijne(n) wynne(n) oft zij hen/
dair tegen hadden willen oppone(re)n dach van rechte/
op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) te bescheyden(e)/
aldair gheen van hen noch procur(ator) van hue(re)n/
wege en compareerde den voirs(creven) procur(ator) compare(re)nde/
en(de) trecht voirts versueken(de) Soe hebben de scepen(en)/
van loeven(en) nae dat hen behoirlijck gebleken heeft/
bij rescripte [rapporte] gielijs eveloege bode te voete van des(er)/
stadt die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach/
besch(eydinge) nae inhoudt sbriefs geschiet te zijne/
ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
sal inde macht van hue(re)n scep(enen) brieve(n) soe verre het/
noch voir hen scepen(en) comen was In scampno cor(am)/
o(mn)ibus dempt(is) lyefk(enrode) g(ra)ven junii xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer