SAL7778, Act: V°309.3 (604 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°309.3  
Act
Date: 1493-03-07

Transcription

2019-03-07 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolge hubrechts de becke(re) als geleyt/
zijnde nae den stad rechte van des(er) stad uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) voir zijn/
wettich gebreck tot allen den goeden beide have/
en(de) erve onder den ande(re)n henricx van thielt soe wair/
die gelegen zijn gescreve(n) es geweest aen den meye(r)/
van houthem oft zijnen stadhoude(r) alle de selve goede/
te leve(re)n ende te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven)/
brieve(n) in zijnen name ende den voirs(creven) henricke/
zijnen wynne(n) en(de) pechtene(re)n oft zij hen d(air) tegen/
hadden wille(n) oppone(re)n dach van rechte alh(ier) te/
compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) doen bescheiden aldair de voirs(creven) henrick zijn/
wynnen en(de) pechtene(re)n oft niema(n)t van zijnen/
wegen en es gecompareert den voirs(creven) geleidden/
compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de) Soe/
hebben de scepen(en) van loven(en) yerst aengehoirt/
boudewin bellens bode te voete van des(er) stadt/
die cleerde bij zijnen eede dat de stadhoude(r) des/
voirs(creven) meyers van houthem de leveri(n)ge der/
voirs(creven) goeden gedaen heeft en(de) den voirs(creven)/
henricke dach bescheiden nae inhout/
der voirs(creven) brieve(n) ter manissen smeyers gewesen/
met vo(n)nisse dat men den voirs(creven) geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijnen scepen(en) brieve(n) beleidde alsoe/
verre alst noch voir hen scepen(en) comen/
is In scampno cor(am) o(mn)ibus dempt(is)/
pynnock buetsele m(ar)cii vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-29 by Jos Jonckheer