SAL7778, Act: V°311.2 (608 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°311.2  
Act
Date: 1493-03-08

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat de voirs(creven) willem heeft gecedeert/
getransporteert en(de) ov(er)gegeve(n) met des(er) den voirs(creven)/
hee(re)n ja(n)ne alsulken rinte van negen(en) s(celling) gro(ot)/
brabants erflic vallen(de) jairlijcx op s(in)[te] g(er)truyde(n)/
dach als de voirs(creven) willem vercregen heeft met/
scepen(en) brieve(n) van antwerpen vand(er) daet xiiii[c]/
lxxxii junii vii tegen willem(me) vrient woenen(de)/
te keerberghen op seke(re) goede en(de) pande begrepen/
inde voirs(creven) brieve(n) met oic den selven brieven alle/
den rechte en(de) actien die he(m) dair inne competeerde/
Ende heeft d(air) o(m)me de voirs(creven) willem(me) geconst(itueer)[t]/
sonder e(n)nich wederroepen den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne/
om de voirs(creven) rinte(n) van nu voirtaen(e) te heysschen(e)/
te heffen(e) (et)c(etera) in forma cu(m) p(otest)tate subst(ituen)[di] qui/
tenebu(ntur) d(omi)no joh(ann)i p(ro)c(urato)[re] calculu(m) fac(er)e p(ro)mitt(ens)/
ratu(m) absq(ue) calculo Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-29 by Jos Jonckheer