SAL7778, Act: V°314.3-R°315.1 (612 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°314.3-R°315.1  
Act
Date: 1493-03-11

Transcription

2019-01-08 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat vrouwe jehanne van/
rotselair wed(uw)[e] hee(re)n jans wijlen van merbaix/
ridders cu(m) tuto(r)e wederroepen(de) alle voirp(ro)curacie(n)/
bij haer voir des(er) dag(en) gemaict ende heeft
//
geconst(itueer)[t] procur(atie) en(de) auct(oriteit) gegeve(n) hee(re)n/
anthonijse van merbaix ridd(er) jonch(e)r lodewijke/
van merbaix hue(re)n sonen ja(n)ne clouwens hue(re)n/
rintm(eeste)r tot wynghe willem(me) van ophem geh(eeten)/
meest(er) jans meest(er) ghijsbrechte hessels en(de) goirde/
lievens aut alle hue(r) saken in meliori forma/
Cu(m) p(otes)tate substi(tuen)[di] quo ad dictos suos filios et/
joh(ann)em clouwens promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) pynnock graven marcii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer