SAL7778, Act: V°315.3-R°316.1 (614 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°315.3-R°316.1  
Act
Date: 1493-03-07
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-03-13 by Walter Winnelinckx
Villicus lovanien(sis) adduxit median(tibus) scabinis/
lovan(iensibus) henricu(m) segers t(am)q(uam) p(ro)c(urato)[rem] ambrosii hoochsteder/
actio(n)em habent(em) joh(ann)is henrici ad o(m)nia et si(n)gula/
bona i(m)mobilia et hered(itari)[a] petri vand(er) hoeven/
senior(is) et ade van cav(er)son quocu(m)q(ue) nomi(n)e censeantur/
ac ubic(um)q(ue) loc(orum) sit(a) consistu(n)t pro cert(is) condition(ibus)/
et p(ro)mission(ibus) conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium)/
quaru(m) tenor sequitur in hec verba Cond/
zij allen lieden dat pet(er) vand(er) hoeven doude/
ende adam van cav(er)son hebben geloeft ombesu(n)dert
//
en(de) onv(er)scheyden en(de) elc voir al hansen henricx/
drie hondert tsestich gouden andries gulden(en)/
deen helicht dair af te bamisse naistcomen(de) ende/
dande(r) helicht te paesschen naistvolgen(de) te betalen(e)/
telcken t(er)mijne als verreycte schout met cond(ici)en/
oft zij den yersten t(er)mijn liete(n) ov(er)gaen ombetaelt/
dat dan de geheele so(m)me gevalle(n) sal zijn ende oft/
zij tot e(n)nigen t(er)mijne gebreckelijck wae(re)n te betalen(e)/
ende de voirs(creven) hansen dair om moest comen oft/
seynden oft e(n)nigen cost d(air) om doen dat zij alle/
alsulcken costen sullen betalen gelijc den pri(n)cipale(n)/
hier wae(re)n ov(er) reyne(re) van lyefk(enrode) en(de) henr(icke) py(n)nock/
scepen(en) te loeven(en) gedaen int jair ons hee(re)n duyse(n)t/
vie(r)hondert tween(de)negentich opten vie(re)ntwichsten/
dach der maent van julio Et h(ab)uit que(re)las hiis/
int(er)fueru(n)t liefk(enrode) g(ra)ven m(ar)cii vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer