SAL7778, Act: V°320.1 (622 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°320.1  
Act
Date: 1493-03-18

Transcription

2019-02-21 by Walter Winnelinckx
Item jan woyts sone wijlen henricx woenen(de)/
te bethekem in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint/
gehuert te hebben(e) tegen aelbrechte tants rintm(eeste)r/
vande(n) groote(n) heylige(n)geeste te loeven(en) een eeussele/
gelegen te bethekem bijder rivie(re)n ald(air) geheete(n) dboeschot/
eeussele dwelc henr(ic) bilien gehouden heeft in/
pechtingen Te houden te hebben en(de) in hueri(n)gen/
te besitten van half m(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn/
van sesse jae(re)n lang due(re)nde deen nae dande(r)/
sonder middel vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voe(r) veertich hollan(sche) gulden(en)/
te xvi stuv(er)s tstuck alle jae(r) deen helicht/
dair af te kersmisse ende dande(r) helicht/
te paesschen te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Item is voirweerde oft dair/
e(n)nigen chijs uut gaet dat de wyn dien v(er)leggen/
sal en(de) dat sal hem afslach doen in zijne/
betalinge Mer hij moet die(n) soe in tijts betalen/
dat dair gheen schade op en gaen en(de) waert/
dat dair e(n)nige willige(n) verdroechden die/
sal jan hebben mair sal voe(r) elke willige/
gehouden zijn te planten twee poten en(de) die/
soe verwa(r)en dat de beesten dair ane gheen/
scade en(de) doen Ende vort op alle voirweerde(n)/
en(de) condicien de kinde(re)n peters dien h(ier)/
voirmaels gehouden hebben Item aengaen(de)/
den dijcke sulle(n) aelbrecht en(de) de wynne/
ov(er)come(n) met malcande(re)n ende hem inne/
staen en(de) inde hue(r) houden tegen henr(ick)/
bilien Ende alle dese voirweerde(n) (et)c(etera)/
cor(am) buetsele boechout m(ar)cii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer