SAL7778, Act: V°324.1 (633 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°324.1  
Act
Date: 1493-03-22

Transcription

2019-02-28 by Walter Winnelinckx
Sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) arnde/
en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) in hue(r) deylinge de goede/
nae bescreven ierst xxxvi gouden rijders erfpachts/
elken rijder te xxviii stuv(er)s in des(er) deylingen geestimeert/
op seke(re) goede en(de) onderpande vrouwe [vacat] van/
rotselair wed(uwe) hee(re)n anthonijs wijlen van marbaix/
ridders gelege(n) te wynghe en(de) d(air)omtrint Item eene(n)/
beempt gelege(n) te londerseele inde p(ro)chie van malde(re)/
Item twee gulden rijders te xxvi stuv(er)s tstuck op/
eenen beempt gelege(n) te wespelair toebehoiren(de) der/
wed(uw)[en] en(de) kinde(re)n he(re)n jans wijlen uute(n) lyemi(n)g(en)/
ridders Item negen en(de) half stuv(er)s erflijcs chijs/
opt gedeelte des voirs(creven) meester arnts en(de) zijnder huysvr(ouwe)/
jairlix te kersmisse vallen(de) en(de) staen(de) te quijten(e)/
elken pe(n)ni(n)ck met xviii gelike(n) pe(n)ni(n)gen Item/
een tstuck eeussels gelege(n) te wackerseele Item een/
tstuck beempts gelege(n) te haecht Item noch drie dach(mael)/
beempts te haecht gelege(n) Item noch een half boender/
beemps aldair Item noch een cleyn beempdeken/
oic aldair Item noch een stuck beempts aldair/
gelegen int golijsgat Item noch een stuck beempts/
dach(mael) lants gelege(n) te thieldonck op eene(n) cap(uyn) dair/
uutgaen(de) t(er)mi(ni)s debit(is) Item tderdel van vii pet(er)s/
lijftochten opde stadt van mechlen Ende dese/
deylinge (et)c(etera) Et sat(is) renu(n)c(ians) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer