SAL7778, Act: V°324.2-R°325.1 (634 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°324.2-R°325.1  
Act
Date: 1493-03-22

Transcription

2019-02-28 by Walter Winnelinckx
Item es te weten(e) dat buyten deser deylingen/
noch bleven zijn ongedeylt xxv loeve(n)sche peters/
erflijker rinten opde heerlich(eit) van assche Item/
een half boender beempts geheete(n) den segmoerte(r)/
gelege(n) onder de banck van putte soe verre die/
totte(n) gedeelte vand(en) voirt niet en behoiren/
Item noch drie gulden pet(er)s erflijck op seke(re)/
goede van erve gelegen inde p(ro)chie van/
assche bij s(in)[te] ulricx capelle Item drie rins/
gulden(en) erfchijs op seke(re) erve dair af de/
huysvr(ouwe) jans wijlen van assche de brieve/
onderheeft mits reden(en) h(uer) dair toe porren(de)/
Ende soe es voirweerde en(de) tusschen p(ar)tien/
ondersproken dat men die en(de) oic alle/
ande(re) goede dair voe(r) gheen mencie af gemaict
//
en wordt diemen naemaels soude moegen bevi(n)den/
soe verre de voirs(creven) p(ar)tien dair inne gericht souden/
moegen zijn datmen die gelijc deylen sal en(de) oftmen/
e(n)nigen chijs bevonde uut e(n)nigen vand(en) voirs(creven) goeden/
gaen(de) die voe(r) niet genoempt oft gespecificeert en es/
gedragen(de) boven de iiii stuv(er)s erflijc tsjaers dat p(ar)tien/
dien te gelike dragen sullen Item soe verre tvoirs(creven)/
mudde en(de) xix v(ier)telen rox tassche in dyerste/
gedeelte staen(de) meer uutbrachte dan vi mechelse/
fiertelen dat dov(er)bate van dien hen drien te gelike/
te bate(n) come(n) soude cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer