SAL7778, Akte: V°327.3-R°328.1 (640 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°327.3-R°328.1  
Act
Datum: 1493-03-23

Transcriptie

2019-03-07 door Walter Winnelinckx
Item sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) janne/
in zijnder deylingen de goede hier nae bescreven/
Ierst alsulcken thien rins gulden(en) erflijck als/
de prelaet van s(in)[t] truyden oft claes de vilte(re)/
met zeke(re)n zijnen borghen jairlijcx gelden(de) was/
der voirs(creven) wed(uw)[en] pynnocx en(de) hem met testame(n)te/
gelaten zijn Item negen ryns gulden(en) erflijck/
die de selve jouffr(ouwe) opde stad van loeven(en) Item/
twee stucken lants gelegen beneden den alboem/
opden wech van winxele geheeten smaldal opden
//
opden co(m)me(r) dair voe(r) uutgaen(de) Ende voirtaene/
opde voirs(creven) twee rynsgulden(en) erflijck die den voirs(creven)/
arnde in zijnder deylingen gevallen zijn de welcke/
de voirs(creven) jan en(de) jouffr(ouwe) katlijne colen(e)rs zijn huysvr(ouwe)/
den voirs(creven) arnde en(de) zijnen nacomelingen vand(en) voirs(creven)/
goed(en) geloven te betalen(e) alle jae(re) s(in)[t] andriesmisse baptiste(n)/
infutur(um) met cond(ici)[en] dat zij de voirs(creven) twee ryns/
gulden(en) moegen lossen teene(n) oft te twee male(n) elcke/
ryns gulden(en) met xviii en(de) met volle(n) pachte/
hanc quoq(ue) Et sat(is) prout Eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer