SAL7778, Act: V°328.2-R°329.1 (644 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°328.2-R°329.1  
Act
Date: 1493-03-23

Transcription

2018-11-16 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe jans wijcx geleydt zijnde/
nae der stadt rechte uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve jans vand(er) biest zoe wair die gelegen/
zijn gescreven es geweest met brieve(n) van des(er)/
stadt aen den meye(r) van herssele oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede te doen leve(re)n en(de) te doen volgen/
den voirs(creven) geleidde(n) oft den bringe(r) der voirs(creven) brieve(n)/
in zijnen name en(de) den voirs(creven) ja(n)ne oft hij he(m)/
dair tegen hadde wille(n) oppone(re)n dach van rechte/
alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) doen bescheidden ald(air) de voirs(creven) jan/
noch nyemant van zijnen wege en es gecom/
pareert den voirs(creven) geleidde(n) compare(re)nde en(de) trecht/
voirts versueken(de) Soe hebben de scepen(en)/
van loeven(en) yerst aengehoirt bertelmeeuse/
vasont bode te voete van des(er) stadt die cleerde/
bij zijnen eede dat de voirs(creven) meye(r) de leveri(n)ghe
//
der voirs(creven) goeden gedaen heeft en(de) den voirs(creven) ja(n)ne/
dach besch(eiden) nae inhoudt briefs der voirs(creven) brieven/
ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleide alsoe v(er)re/
het noch voir hen scepen(en) comen is In scampno/
eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer