SAL7778, Act: V°330.2 (648 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°330.2  
Act
Date: 1493-03-26

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Item jacop van molle sone wijlen jans met consente/
wille weten(e) en(de) bijsijne peet(er)s makarts als maech/
desselfs jacops van svaders weg(en) ende roelofs de becke(re)/
sijns maechs vand(er) moed(ers) zijden en(de) oic met consente/
peet(er)s vand(en) voe(r) des voirs(creven) jacops mo(m)boir in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijt gehaven ende ontf(angen) te hebben(e) van ja(n)ne/
de becke(re) de so(m)me van derthien croone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck/
die de voirs(creven) jan hem in eene(n) tractate voir scepen(en) van/
loeven(en) gepasseert marcii xiii a(n)no xc lxxxix lestleden/
geloeft en(de) toegeseet hadde als voir alsulck(en) recht/
ende actie als de voirs(creven) jacop e(n)nichssins soude moegen/
hebben inde have wijlen gebleven acht(er) en(de) nae de doot henr(ix)/
wijlen vander rijen Ende oic in alsulk(en) twee mudden/
corens erfpachts als magriete wijlen molle sijne suster/
vanden voirbedde hem in hue(re)n testame(n)te op halle hue(r)/
goede gemaict ende gelaten hadde Scelden(de) dair om/
vand(en) voirs(creven) so(m)men vand(en) xiii croene(n) ende voirts van/
alle den rechte int(er)este en(de) actie dwelc hij uuyt saken/
vand(en) voirs(creven) testame(n)te soude moege(n) hebbe(n) den voirs(creven) ja(n)ne/
de decke(re) volcomel(ijc) quijt p(ro)mitt(ens) cu(m) (con)s(ens)[u] uts(upra) non alloqui/
sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer