SAL7778, Act: V°331.5-R°332.1 (652 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°331.5-R°332.1  
Act
Date: 1493-03-28

Transcription

2019-03-10 by Walter Winnelinckx
Nae dien peet(er) de buebe(re) met drie behoirlijke rasteme(n)ten/
nae des(er) stadt recht gevolght heeft op seke(re) haeflijke/
goede lijsbetten van herssele en(de) de selve lijsbeth
//
bij ja(n)ne berain vorste(r) de conde dair af behoirlijc gedaen/
zijnde oft zij haer hadde wille(n) verantweerden te compare(re)n/
op heden inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
aldair de voirs(creven) lijsbeth niet en compareerde den voirs(creven)/
peet(er) compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de) Soe es op/
heden voir scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en) smeyers gewesen/
met vo(n)nisse nae dat hen bij cleernissen jans berain/
vorst(er)s voirs(creven) gebleken es de voirs(creven) drie rasteme(n)ten behoirlijc/
nae recht en(de) de conde geschiet te zijne dat de voirs(creven)/
pet(er) sijn schult sculdich soude sijn te verifice(re)n bij eede/
en(de) dae(re)ntynden recht In scampno cor(am) o(mn)ibus dempt(is)/
pynnock g(ra)ven buetsele m(ar)cii xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer