SAL7778, Act: V°332.2 (657 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°332.2  
Act
Date: 1493-03-29

Transcription

2019-03-07 by Walter Winnelinckx
Item huyge van van udekem voirspreke in p(rese)ncia/
heeft ov(er)gegeven den procurator sgodshuys van bethleem/
alsulk(en) neghen vierdelen lants luttel min oft meer als/
de selve huyge liggen(de) heeft buyten de buyten vesten/
vand(er) hoolstrate poirten dair af tvoirs(creven) godshuys oic/
vii vierdelen dair aen liggen(de) heeft om de selve negen/
vierdelen lants eenen t(er)mijn van jae(re)n uutgegeven/
ter helicht wi(n)ni(n)g(en) oft ter pechtingen soe den voirs(creven)/
procurator dat believe(n) sal en(de) de proffijten dair af/
jairlijx comen(de) te heffen(e) opte bue(re)n tontfangen tot voirs(creven)/
godshuys proffijte soe lange en(de) tot der tijt toe tselve/
goidshuys vernuecht en(de) betailt sal sijn van vii(½) r(ins)/
gulden(en) die huyge van pechtingen en(de) van iiii ph(ilip)s/
stuv(er)s tsjaers nae uutwijsen der brieve(n) dair af sijnde/
van ix jae(re)n verloopen van tsijse den voirs(creven) godshuyse/
sculd(ich) is en(de) die bynnen middel tijde dat godsh(uys)/
de goede houden sal v(er)schijnen sal ende des sal de/
voirs(creven) p(ro)cu(r)ator allen chijs oft co(m)mer die alnoch ombetailt/
uuytsteet vand(en) voirs(creven) negen vierdeele(n) lants aen wien/
dat sij en(de) van hoe vele jae(re)n en(de) oic die valle(n) ende/
verschijnen sal jairlijcx soe langhe hij [de] lande hult/
betalen vanden selven goeden ten laste van huygen/
voirs(creven) Behalven dat huyg(en) voirs(creven) volgen sullen/
de vruchten nu toighst naistcomen(de) opde drie vierdel/
vand(en) voirs(creven) negen vierdele(n) staen(de) die de selve/
huyge als nu besaeyt heeft om dwelc te doen(e)/
de voirs(creven) huyge den voirs(creven) p(ro)curator gegeve(n) heeft/
ende geconst(itueer)[t] heeft volcomen macht en(de) p(ro)cu(r)atie/
sine r(e)vocatione p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) boech(out) naen m(ar)cii xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer