SAL7778, Act: V°334.2 (662 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°334.2  
Act
Date: 1493-03-30

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe claes vasont als procur(ator)/
jans wairsegge(re) geleyt zijnde nae des(er) stad recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beide have/
en(de) erve henricx wijlen van ophem geheeten meest(er) jans/
soe wair die gelegen sijn met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreven is geweest aen allen officie(re)n en(de) versocht/
zee(r) ernstelijck alle de voirs(creven) goede des voirs(creven) wijlen/
henricx te leve(re)n en(de) te doen volgen den voirs(creven) geleidden/
oft den bringe(r) ons(er) brieve(n) in zijnen name Ende/
hendericke van daelhem alijt meest(er) jans zijn huysvr(ouwe)/
en(de) henricke meest(er) jans oft zij hen dair tegen hadden/
willen oppone(re)n dach van rechte op heden dienen(de) alh(ier)/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) te bescheyden(e) aldair gheen van hen noch/
p(ro)cur(eur) van hu(n)nen wege en es gecompareert den/
voirs(creven) geleidden compare(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe verre dat scepen(en) van loeven(en)/
ter manissen smeyers gewesen hebben met vo(n)nisse/
nae dien hen behoirlijc gebleken heeft bij cleerniss(en)/
bertelmeeus vasont bode te voete van des(er)/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) bijden/
stadhoude(r) smeyers van cumptich te wynghe/
en(de) des meyers van libbebbeke die onder sijn/
hanteken gecertificeert heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach bescheidinge behoirlijc geschiet/
te zijne dat men den voirs(creven) geledden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden sal inde mach van/
zijnen scepen(en) brieve(n) soe verre het noch voir/
hen scepen(en) comen in scampno Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer