SAL7778, Act: V°346.2 (680 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°346.2  
Act
Date: 1493-04-15

Transcription

2019-03-07 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat meest(er) berthel(meeus) de ruyssche als man en(de)/
mo(m)boir magriete(n) berths geheeten bilien zijnd(er) huysvrouwe(n)/
heeft geconst(itueer)[t] geordineert en(de) gestelt henricke pauwels/
zijnen neve om te wesen zijn meye(r) van zijnder/
heerlich(eit) en(de) laethove te ro(m)melede inde p(ro)chie van/
rillair de late te manen(e) zijn chijsen heerlijke rechten/
van p(er)tscoren pontpennin(n)gen en(de) ande(re)n vervallen te/
manen teysschen (et)c(etera) Dair voe(r) te panden (et)c(etera) Et generalit(er) (et)c(etera)/
promittens ratu(m) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am)/
buetsele naen eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer