SAL7778, Act: V°366.3-R°367.1 (712 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°366.3-R°367.1  
Act
Date: 1493-04-30

Transcription

2019-02-21 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe jans hoelmans gielijs vlemi(n)cx/
en(de) goords neels geleyt zijnde nae den rechte van/
des(er) stad tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
jans wijlen hoelmans soe wair die gelegen sijn/
met brieve(n) van des(er) stad gescreven es geweest/
aen den meye(r) van werchte(r) oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede te doen volgen de voirs(creven) geleidde(n)/
oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n) in sijnen name Ende/
de wed(uw)[e] des voirs(creven) wijlen jans hue(r) kinde(re)n en(de)/
wynnen oft zij hen dair tegen hadden willen/
oppone(re)n dach van rechte alh(ier) te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen bescheide(n)/
Aldair de voirs(creven) wed(uw)[e] hue(r) kinde(re)n oft wynnen/
noch nyema(n)t van hue(re)n wege en es gecompareert/
den voirs(creven) geleidde(n) compare(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) nae dien hen gebleken/
is bij rescripte des voirs(creven) meyers van werchte(r)/
die onder sijne(n) hanteken segele gecertificeert
//
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) behoirlijck/
geschiet te zijne ter maniss(en) smeyers gewesen met vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijnen scepen(en) brieven/
soe verre het noch voir hen scepen(en) comen is In/
scampno april(is) ultima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer