SAL7778, Act: V°368.3 (716 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°368.3  
Act
Date: 1493-05-03

Transcription

2019-02-14 by Walter Winnelinckx
Item jan reynwitten meeste(r) catsyde(r) van des(er) stadt/
heeft gelooft anthonise zedele(re) negen pet(er)s te xviii st(uvers)/
tstuck ter goed(er) rekeni(n)gen in sondaige naistcomen(de)/
eene(n) pet(er) en(de) van dan voirtan alle weeke(n) eene(n) pet(er)/
te betalen(e) tot dat al betailt sal zijn quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Met voirweerde(n) oft hij een weke liet/
ov(er)gaen dat dan al gevalle(n) sal zijn cor(am) hove/
burg(imagistr)[o] maii iii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer