SAL7778, Act: V°371.2-R°372.1 (722 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°371.2-R°372.1  
Act
Date: 1493-05-07

Transcription

2020-07-05 by Walter Winnelinckx
Item machtelt de layens wettige docht(er) matheeus wijlen/
de layens in zijnd(er) tijt meest(er) werckman vand(en) metsers/
ambachte by(n)nen des(er) stadt met wille weten(e) consente/
en(de) ov(er)staen(e) gorts h(er)meys borg(er)meest(er)s der stad van loeven(en)/
inde stadt van eene(n) vand(en) mage(n) der selv(er) machtelden/
van huers vaders zijden en(de) gielijs vand(er) mee(re)n sone/
jor(ijse) vand(er) me(re)n huers ooms van huer(er) moeder zijden/
aff(ectacie) heeft opgedragen met rechter verthijdenissen tgebruyck/
van eenen weghe die de selve wijlen meest(er) matheus/
huer vader hadde te gaen(e) en(de) te keeren met eene(n)/
p(er)de eene(n) cruydewagen(e) en(de) met twee eemers doir derve
//
en(de) ca(m)me geheete(n) den odenware die was henr(icx) de/
hollan(dere) nu vrancx wiillemair gelegen inde bieststrate/
van voe(r) ter strate(n) acht(er) uut ten erve weert desselfs wijle(n)/
meest(er) matheeus tusschen de goede wijlen [vacat] en(de)/
de selve ca(m)me met allen den rechte proprieteyte en(de) actien/
dwelc de voirs(creven) wijlen huer vader hadde inden selve(n) wech/
behoudelijc alleene der selv(er) machtelden en(de) hue(re)n erve den/
gebruyke vand(en) putte acht(er) de voirs(creven) erve gelege(n) en(de) niet voirde(r)/
Ende de selve machtelt h(ier) uut te male onterft ende/
ontgoet zijnde es dair inne gegoet mette(n) erfliken/
rechte de voirs(creven) vrancke willemair per mo(nicionem) Et sat(isfacere)/
d(i)c(t)a machtild(is) de (con)s(ens)[u] ut(r)[u(m)] et egidi[(us)] eius avu(n)cul[(us)] ind(ivisim)/
Et war(andizare) sub uno denar(io) a(n)nui census t(am)q(uam) insup(er)/
p(ro)mis(erun)[t] d(i)c(ti) machtild(is) et eius avu(n)culus in hiis p(ro)sta(r)e/
et t(a)lem habe(re) magdalena(m) de layens sorore(m) eiusd(em) machtild(is)/
a(n)nis minor(em) q(uod) du(m)modo ad debita(m) etate(m) p(er)venerit q(uam) iamtu(n)c/
de p(re)miss(is) si(mi)l(ite)r sat(isfaciet) ac off(eret) inq(uan)tu(m) ip(s)as tangit p(ro)ut cor(am)/
buetsele boechout maii vii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer