SAL7778, Act: V°379.2 (734 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°379.2  
Act
Date: 1493-05-07

Transcription

2019-02-13 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe arnts van vroenhove(n) als procur(ator)/
van jeha(n)ne vand(er) veken(en) wed(uw)[e] pet(er)s wijlen vand(er)/
zijpe die met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) onlanx gepasseert/
heeft en(de) houden(de) es aen en(de) op de goede nae bescreven/
sesse rinsgulden(en) erflijck met brieve(n) van des(er) stad/
gescreve(n) es geweest aen de meye(r) van zichen(en) oft zijnen/
stadhoude(r) te waenrode ende versocht zee(r) ernstelijck/
alle de selve goede met gaeders den haeflijken goeden/
dair op wesen(de) den proprietar(is) vand(en) gronde toebehoiren(de)/
te leve(re)n en(de) te doen volgen der voirs(creven) wed(uw)[en] oft den/
bring(er) ons(er) brieve(n) in hue(r) name ende de wed(uw)[e] en(de)/
kinde(re)n des voirs(creven) wijlen jans hue(r) wynne(n) en(de) pechtene(re)n/
oft zij hen dair tegen hadde(n) wille(n) oppone(re)n dach van/
rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) te bescheyden(e)/
aldair gheen van hen noch procur(ator) van hue(re)n weg(en)/
en compare(re)nde den voirs(creven) geleydde(n) compare(re)nde en(de)/
trecht voirts versueken(de) Soe hebbe(n) de scep(enen) van loeven(en)/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte baudewijns/
bellens bode te voete van des(er) stad die cleerde bij zijne(n)/
eede de leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) nae inhout sbriefs geschiet/
te zijne ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse/
dat men den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houden/
sal inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n) soe verre het/
noch voir hen scepen(en) comen was In scampno cor(am) o(mn)ibus/
dempt(o) pynnock maii vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer