SAL7778, Act: V°384.3 (742 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°384.3  
Act
Date: 1493-05-17

Transcription

2019-03-10 by Walter Winnelinckx
Item de voirs(creven) joes heeft geloeft voir hem en(de) zijnen/
naecomelinge(n) actie hebben(de) vand(en) voirs(creven) officien dat hij/
den voirs(creven) gehuysschen de voirs(creven) hue(r) rinte alle halven/
jae(r) voirs(creven) sal late(n) volgen en(de) heffen aen de clercken vand(en)/
scrijfcame(re)n opder stad huys die inne heffen sullen/
des voirs(creven) joes recht vand(en) voirs(creven) officie(n) ende dat hij/
oic ter maniss(en) den selve(n) clercken dat cortten sal van/
zijnen rechte van t(er)mijne te t(er)mijne tott(er) tijt toe hij de voirs(creven)/
rinte sal bewesen hebbe(n) oft afgeleet Ende dat hij/
oic ter maniss(en) vand(er) gehuysschen aut den selve(n) clercken/
sal hebbe(n) in dien dat zijt den selve(n) gehuyssche(n) alsoe/
geloven sulle(n) van joes weg(en) alsoe langhe zij sijn rechte(n)/
ontfange(n) sulle(n) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer