SAL7778, Act: V°388.2 (755 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°388.2  
Act
Date: 1493-05-21

Transcription

2019-02-28 by Walter Winnelinckx
Item de voirs(creven) jan van thienen aelbrecht tants en(de)/
jan vynger hebben gecleert bij hue(re)n eede die zij en(de)/
elc van hen ten staen(de) des onder meyers van loeven(en)/
vorsters ons gened(ichs) hee(re)n in des(er) stadt gedaen heeft/
dat zij de voirs(creven) goede te meerstonden uut crachte van/
hue(re)n beleyde hebben doen gebieden te coope en(de) cedulle(n)/
dair af doen slaen opde kerckdoe(re)n by(n)nen des(er) stadt/
en(de) dair op geseten ter plaetsen inder cedulle(n) genoempt/
om die op hoogen te vercoopen en(de) ten hoocsten te/
bringen(e) en(de) nae dien nyman(de) en quam die hen/
dair voe(r) yet boet hebben zijt hee(re)n ja(n)ne vand(er)/
lynde(n) prieste(r) tot behoef der voirs(creven) anthonine(n) als/
den meeste(r) dair voe(r) bieden(de) om en(de) voe(r) de voirs(creven)/
ii rinsgulden(en) erflijc ende dat zij gheen bate oft/
proffijt meer dair af gehadt oft getogen en/
hebben ende hebben gecleert dat zij tallen/
tijden alst van noode wesen sal de voirs(creven) ii/
rinsgulden(en) erflijc cortten sulle(n) aen hue(r) gebreck/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer