SAL7778, Act: V°392.3-R°393.1 (769 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°392.3-R°393.1  
Act
Date: 1493-06-01

Transcription

2018-09-06 by Jos Jonckheer
Item pet(er) ruchar als procur(ator) lijsbetten wittebols zijnd(er)/
sweg(er) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) geleden gehaven en(de)/
ontfangen te hebben(e) van pete(re)n bailge geheete(n) pollekens
//
en(de) meeste(re)n roelande veys die de admin(ni)stracie gehadt hebben/
ende dbewint vand(en) goeden willems wijlen wittebolle brued(e)[rs]/
als hij leefde der voirs(creven) lijsbetten ten div(er)sen stonden en(de) tijde/
de so(m)me van xxviii rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck dair inne/
begrepen vi rinsgulden(en) dair af de voirs(creven) peter richar quitan(cie)/
gegeven heeft onder thantgescrifte van hee(re) cornelijsen wittebols/
r(e)ligieux des goidsh(uys) vand(er) predike(re)n s(in)[t] omeers met oic van/
div(er)sen ande(re)n p(ar)tien van ch cleynheid(en) inde selve quitan(cie)/
begrepen Scelden(de) dair o(m)me den voirs(creven) meeste(re)n roelande en(de)/
pete(re)n polleke(n) vand(en) voirs(creven) xxviii r(ins) gulden(en) en(de) p(ar)tien van/
cleynheid(en) voirs(creven) volcomelijck quijt Geloven(de) hen dair af/
tegen eenen yegelijken inne te staen(e) prout cor(am) boech(out)/
naen junii p(ri)ma
Contributors
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer