SAL7778, Act: V°410.1 (805 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°410.1  
Act
Date: 1493-06-20

Transcription

2018-11-28 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat jannes vand(en) ynde al(ia)s vand(er)/
gouwe(n) als procur(ator) gemechticht hee(re)n jans van/
belooys ridders soe dat gebleken es bij brieve(n) van/
p(ro)curacie(n) der stadt van antwerpen metten segel/
ten saken der selver stadt besegelt en(de) metten/
hantteeken jans de bost opde plijke gehantteekent/
dair de tenue(re) hier nae volght Allen den ghenen/
die dese l(ette)ren sullen sien oft hoi(r)en lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raedt der stadt van antwerpen/
saluyt (et)c(etera) heeft uut crachte en(de) machte hem inde/
voirs(creven) procuracien gegeven en(de) verleent gesubstitueert/
en(de) in zijne stede gestelt om gelijke macht te hebben(e)/
in des voirs(creven) is als hij selve heeft willem(me) van leefdale jacoppe witteman robbeerde loenijs h(er)/
lambr(echt) thijs prieste(r) ja(n)nese de vos woute(re)n van/
wanghe en(de) woute(re)n vand(en) broeke aut Cor(am)/
g(ra)ven naen junii xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer