SAL7778, Act: V°410.2-V°411.1 (806 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°410.2-V°411.1  
Act
Date: 1493-06-20

Transcription

2018-11-15 by Walter Winnelinckx
Item jan van arschot henrick crassarts goort/
pols en(de) henrick vand(er) moele(n) als scepen(en)/
dorps vand(er) sluysen in p(rese)ncia hebben open/
baerlijck getuygt en(de) vercleert dat jan lyebeerts/
als gemechticht en(de) procur(ator) m(ijn) hee(re)n van meylhem/
ende is come(n) mette(n) meye(r) en(de) scepen(en) voirs(rcreven)/
tot eenen stucke lants gelegen dat plach wijg(ar)t/
te sijne gelegen ter sluysen voirs(creven) tusschen/
shee(re)n wijng(ar)de op deen en(de) claes bo(n)e companis/
op dande(r) zijde Item eender plecke(n) hoefs dair/
een huys plach op te staen(e) toebehoiren(de) wijlen/
henr(ick) vand(er) noyen gelegen te houthem bij shee(re)n
//
strate aldair Item tot eenen beempde houden(de) omtrint/
(½) boender paulo gelege(n) voir de moele(n) ter sluysen/
tusschen de molebeke op deene en(de) derfgenamen wout(er)s/
brieders op dande(r) zijde Item tot eenen huyse en(de) hove/
aldair gelege(n) bijde plascoute? aen tcruysken tusschen de/
gemeyne strate aldair op deene en(de) derfgenamen/
wout(er)s voirs(creven) op dander Item noch tot eene(n) huyse/
en(de) hove toebehoiren(de) marie roesen tusschen de beempden/
shee(re)n vand(er) sluysen op deene en(de) de strate geheeten/
de camstad op dander zijden croonen(de) en(de) clagen(de)/
voe(r) seke(re)n grontchijs die de voirs(creven) hee(re) van meylhem/
opde voirs(creven) goede heffen(de) is dair af hij in gebreke/
was van betalingen navolgen(de) zijne(n) reg(ist)re Ende/
riep aldair voirt woute(re)n wijlen van ijssche en(de) zijne(n)/
erfgename(n) henr(ick) wijlen v(er)noyen erfgename(n) en(de) den/
p(re)laet sgoidsh(uys) van vlierbeke den erfgename(n) willems/
wijlen van aersschot en(de) den mo(m)boirs van ons(er)/
vrouwe(n) capelle(n) vand(er) sluysen den erfgename(n) roelofs/
wijlen vand(er) eycken en(de) den mo(m)boirs voirs(creven) marie(n)/
roese en(de) den erfgename(n) baudewijns henry ende/
alle ande(re) die hen rechts totte(n) voirs(creven) goede(n) souden/
vermeten geleydde en(de) ande(re) zij wae(re)n bynnen lants/
oft buyten lants en(de) daigde alsoe opde voirs(creven)/
goede met dagen en(de) hoefs rechte en(de) de conde/
dair af behoirlijck met rechte gedaen ende allen/
p(ar)tien dach bescheydden van dien dage in xv dagen/
nae der noenen metter zonnen met coste en(de) co(m)me(r)/
Te welcken dage de voirs(creven) jan opden gront compa/
reerde en(de) wachte aldair oft hem yemant betali(n)ge/
hadde willen doen van zijnen wettigen gebreke/
ende den costen en(de) lasten dair op gedaen alsoe/
dat nae rechte behoirde ende heeft de voirs(creven)/
jan inden name als voe(r) alsoe vort ten tweesten/
ten derden van rechte en(de) vierden dage van gracie(n)/
met veranderi(n)gen van scepen(en) voirs(creven) behoirlijck/
en(de) met rechte gecroent gedaigt en(de) gewacht
//
en(de) den voirs(creven) p(ar)tien en(de) allen ande(re)n altijt voirtgeropen/
soe nae recht behoirde bynnen welcken vie(r) dagen/
en(de) wachte(n) niemant gecompareert en is om den voirs(creven)/
ja(n)ne van zijne(n) gebreke inden name als voe(r) betali(n)ge/
en(de) hantvullinge te doen(e) den selven ja(n)ne als voe(r)/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de)/
Ende de voirs(creven) scepen(en) van hue(re)n meye(r) ten v(er)sueke/
des voirs(creven) jans gemaent zijnde ende hen berade(n)/
hebben(de) hebben gewesen met vo(n)nisse alle de ghene/
die jongher actie hebben dan de voirs(creven) jan inden name/
als voe(r) en(de) met rechte is laten weten ute(n) voirs(creven)/
goede(n) Ende den voirs(creven) ja(n)ne dair inne qui hec/
rogan(tes) quod faciu(n)t graven buetsele junii xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer