SAL7778, Act: V°414.1 (809 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°414.1  
Act
Date: 1493-06-22

Transcription

2019-01-10 by Walter Winnelinckx
Dit zijn de pande dair af/
voe(r) mencie gemaict is/
Ierst iii boend(er) lants gelegen ter plaetsen geheeten/
wansbeke tusschen de goede willems wijlen van/
duerne en(de) jans van heytberghe/
Item xi boend(er) lants oic ald(air) gelege(n) in iii stucken/
neven de hertstrate aldair bove(n) den wech die te/
thienen weert gaet/
Item vie(r) boend(er) beemps gelege(n) acht(er) thoff van gheyte(n)rode/
strecken(de) metten eenen ynde tot opde velpe/
Item ii boend(er) beempts gelege(n) aldair neven de/
goede gheerds wijlen van compenrode/
Item yda bustinx f(ilia) quond(am) francon(is) in p(rese)ncia/
eff(e)c(t)a est opidana te(n)enea? cor(am) borgh boech(out) junii xxii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer