SAL7778, Act: V°415.2 (810 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°415.2  
Act
Date: 1493-06-22

Transcription

2019-02-18 by Walter Winnelinckx
Allen (et)c(etera) dat goessen block en(de) herman jans(sen)s hebben/
geconst(itueer)[t] tsamen meeste(re)n claese mondelinx van/
amst(er)da(m)me licenciaet inden rechten g(eer)de de gruyte(re)/
willem(me) van lele robbeerde loenijs en(de) jacoppe witteman/
aut om alsulken sake als zij uutstaen(de) hebben/
tegen woute(r) de punde(re) alsnu in hachten zijnde/
van wege(n) der voirs(creven) constitueerders te vervolghen/
te bedinghe(n) (et)c(etera) de penni(n)gen die hij hem sculdich/
es tontfangen dair af quijt te scelden en(de) quitan(cie)/
te geven et generalit(er) (et)c(etera) In forma promitten(tes) ratu(m)/
salvo iusto calculo Cor(am) buetsele naen junii xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer