SAL7779, Act: R°150.1-V°150.1 (286 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°150.1-V°150.1  
Act
Date: 1493-11-06

Transcription

2022-10-25 by fernand BERTRAND
Condt zij allen lieden dat jan hubrecht sone wilen/
willems molde(r) in p(rese)ncia heeft genomen en(de)/
bekint genomen te hebben(e) van hee(re)n lodewijke/
pynnock ridde(r) hee(re) vand(er) nyeuw(er)horst tot velpen/
hoefmeest(er) ons gened(ichs)[te] hee(re)n ertshertogen ph(ilip)s/
meye(r) van loven(e) (et)c(etera) de wat(er)molen desselfs/
hee(re)n lodewijcx die hij heeft ond(er) zijn heerlich(eit)/
van moriarsart geheeten de biaukaire met/
allen hue(re)n toebehoirten Te houden ende/
te hebben van nu voortaen(e) tot I s(in)[t] jans/
misse int jair van xcvi naistcomen(de) te/
weten(e) van nu vortaen(e) tot s(in)t om en(de) voir/
twee halst(er) corens alle weken tot s(in)t/
jansmisse naistcomen(de) [toe] ende vort van s(in)t/
jansmisse naistcomen(de) alle weken de voirs(creven)/
ii jai(re)n d(air)nae volgen(de) om en(de) voir drie/
halst(er) corens mate van wavre en(de) [roggen] pacht/
soe de molen malen en(de) wynnen sal uut/
genomen even(en) en(de) int hoff des voirs(creven) hee(re)n lod(ewijcx)/
te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Met cond(ici)[en] ende voirw(er)den dat de molde(r)/
ons hee(re) de moelen sal houden van alle/
gaen(de) en(de) rue(re)nde werke op zijnen cost be/
halven [vand(en) steene] de ca(m)men en(de) spillen die de wynne ons hee(re)/
moet houden op zijnen cost It(em) es cond(ici)[e]/
soe v(er)re de voirs(creven) moelen bynnen den/
voirs(creven) tijde moeste stille staen boven de/
drie dagen vervolgen(de) bij gebreke van/
enigen werke d(air)af ons hee(re) den last te/
dragen heeft dat sal den w molde(r)/
afslach doen nae gelande van zijnen/
pachte [des sal de wy(n)ne ons hee(re) tgebrec t(er)stont moete(n) cundigen] It(em) sal de wynne m(ijn)s hee(re) jair/
lijcx gheven te grootvastelavonde eene(n)/
coeke geheeten wastiau soe de voir/
mold(er)s dien geplogen hebben te geven(e)
//
It(em) de molde(r) sal sculdich zijn de huysinge(n)/
vand(er) moelen te houden(e) in goeden loffe/
liken state van wande en(de) dake en(de) ande(re)n/
r(e)p(ar)atien It(em) men sal de voirs(creven) moelen nu t(er)tijt/
doen visite(re)n en(de) met goeden ma(n)nen/
hen des v(er)staen(de) en(de) wes die bevond(en)/
sal wordden arge(r) [zijnde] ten uuytgaen(e) van/
zijnen t(er)mijne dan die nu es oft bevo(n)d(en)/
sal wordden gevisiteert zijnde dat sal/
de w molde(r) moete(n) oprichten be/
halven vand(en) steene en(de) oft die/
oic bete(r) bevond(en) wordde dat sal/
m(ijn) hee(re) hen oprichten It(em) oft de molde(r)/
der moelen enige ov(er)daet ey dade oft buyte(n)/
regele maelde en(de) d(air)bij schade [der molen] dade die/
schade soude de molde(r) moete(n) dragen En(de)/
alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Cor(am) abs(oloens) cav(er)son/
nove(m)br(is) vi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator