SAL7779, Act: R°5.3 (4 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°5.3  
Act
Date: 1493-06-26

Transcription

2021-10-26 by fernand BERTRAND
Item jan lyebrechts geheeten geluck te vyncke/
bosch heeft geloeft woute(re)n van wailhain/
v r(ins)g(ulden) te xx st(uvers) tstuck ter goed(er) rekeni(n)gen/
bynnen eend(er) mae(n)t naistcomen(de) te betalen(e)/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Met conditie(n) soe v(er)re hij ten/
voirs(creven) dage niet en betaelde sal de voirs(creven)/
wout(er) moege(n) zijn have v(er)coope(n) sond(er) vorden/
oft ande(re) rechtvorderi(n)ge te moete(n) v(er)sueken/
Dwelc de voirs(creven) jan heeft ov(er)geg(even) en(de) geco(n)/
senteert Cora(m) hove burg(imagistr)[o] junii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator