SAL7779, Act: V°153.3 (293 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°153.3  
Act
Date: 1493-11-08

Transcription

2022-11-02 by fernand BERTRAND
Allen (et)c(etera) dat meest(er) [pet(er)] zelle licenciaet in beyde den/
rechten heeft geconst(itueer)[t] gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)atie en(de) auct(oriteit) gegeven pete(re)n wout(er)s alle zijne/
goeden chijsen rinten sculden opcomi(n)gen ende/
vervallen Te verwaren te manen teysschen opte/
bue(re)n en(de) tontfangen dair voe(r) te panden te dagen/
rasteme(n)te te doen leggen de goeden te verhue(re)n/
composicie en(de) mynlijke yeffeni(n)ge te maken/
quitan(tie) te geven Ende voirtane generalijc ende/
specialijc te doen(e) en(de) te vorde(re)n (et)c(etera) in forma P(ro)mitt(ens)/
ratum renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am) vync/
zande eodem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator