SAL7779, Act: V°155.3-R°156.1 (295 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°155.3-R°156.1  
Act
Date: 1493-11-09

Transcription

2022-11-03 by fernand BERTRAND
Alsoe als ten vervolghe arnts hanckart geleyt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en)/
brieven van loeven(e) tot allen den goeden beyde have
//
en(de) erve henry heyne dit de brocteal en(de) henr(ix) bosquet/
soe wair die gelegen zijn met brieven van des(er) stadt/
gescreven es geweest aen den meye(re) van graven oft/
sijnen stadhoude(re) alle de selve goede te leve(re)n en(de) te doen/
volgen den voirs(creven) [geleydden] oft den bring(er) der voirs(creven) brieven in/
zijnen name Ende den voirs(creven) p(er)sonen oft zij hen dair/
tegen hadden willen oppone(re)n dach van rechte alh(ier)/
te compare(re)n inde banck voir meye(re) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) doen bescheiden aldair gheen van hen noch/
procur(eur) van hu(n)nen wege en es gecompareert den/
voirs(creven) geleyden compare(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) nae dien hen/
behoirlijck gebleken heeft bij cleernissen gielijs eveloege/
bode te voete van des(er) stadt die gecleert heeft bij/
zijnen eede de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) behoirlijck/
geschiet te zijne ter manissen smeyers gewesen met/
vo(n)nisse dat men den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van sijnen scepen(en)/
brieven beleidde soe verre het noch voir hen scepen(en)/
comen is In scampno cor(am) abs(oloens) cav(er)son vynck zande/
nove(m)br(is) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator