SAL7779, Act: V°5.3-R°6.1 (5 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°5.3-R°6.1  
Act
Date: 1493-06-27

Transcription

2021-11-15 by fernand BERTRAND
Item es de voirs(creven) guedinge geschiet te dier meyni(n)ge(n)/
ende op alsulken vuege ende conditie dat de/
voirs(creven) wille(m) zijne huysvr(ouw)[e] ende lijsbeth soe la(n)ge/
de selve zijne huysvr(ouw)[e] ende lijsbeth leven/
sullen aut alle jai(r)e tvoirs(creven) gedeelte vanden/
derden schoove vue(re)n sullen mette(n) deele vand(en)/
derden schoove desselfs wille(m)s inde schue(re) te/
kersbeke die hij ald(air) heeft doen maken En(de)/
dat omtri(n)t bamisse altijt doen dersschen om de/
voirs(creven) v pet(er)s jairlijcx d(air)aen te v(er)halen Ende/
soe wes d(air)af overt dat sullen zij sculdich/
zijn den voirs(creven) jacoppe wed(er) te geven(e) en(de) oft(er)
//
gebrect dat sullen zij moegen volgen opden voirs(creven)/
jacoppe metten voirs(creven) bekinbrieve en(de) te dier/
meyni(n)gen sullen zij sculdich zijn den selve(n)/
jacoppe d(air)af alle jai(r)e te bamisse oft corts d(air)nae/
goede rekeni(n)ge te doen(e) It(em) zij en sullen den/
voirs(creven) jacoppe niet moegen pramen voir/
tgebreck ofter gebrake de voirs(creven) rekeni(n)ge en/
sal tyerst moegen gebuert zijn It(em) is oic cond(ici)[e]/
soe wan(n)eer de voirs(creven) jacop de v(er)schenen rinte/
vand(er) voirs(creven) lijftocht wilt betalen en(de) betailt voir/
en(de) eer men den derden scoof sal inne doen/
dat hij dan dat jair tvoirs(creven) deel vanden derden/
scoove sal moegen inne doen en(de) tzijnen p(ro)ffijte/
bekee(re)n niet tegenstaen(de) der voirs(creven) guedingen/
Ende de voirs(creven) rinte afgequeten oft v(er)storven/
zijnde sal de voirs(creven) guedinge van onweerden/
ende te nyeute zijn Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator