SAL7780, Act: R°130.2-V°130.1 (1 of 178)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°130.2-V°130.1  
Act
Date: 1495-11-18

Transcription

2022-04-09 by Roger Morias
Aldair joes joessens cleermake(r) voir den raide vander stad/
ontboden hadde janne scrijne seggen(de) dat hij tegen/
den selve(n) janne in hueri(n)gen hadde een huys d(air) inne/
hij woende dair meer uuytghinc dan tselve huys/
ter hue(re)n gout dair af deselve jan ten tijde vand(er)/

//
hueringen hem geloeft hadde schadeloes tontheffen(e)/
ende al wairt soe dat deselve joes sijn hue(r) van s(in)t/
janis(miss)[e] lestleden volbetaelt hadde en betaelde jan/
de chijsen niet dair uuytgaen(en) soedat de rintie(re)n/
chijsen dair op hebben(de) dair voe(r) souden gepa(n)t hebbe(n)/
en hadde de voirs(creven) joes dat niet verboden Versocht/
dair om deselve joes dat jan hem dair af dair af loste/
en(de) van schaden verwachte oft dat hij hem verdroege/
vand(er) huyshue(re)n ten naisten tijde dair tegen de/
voirs(creven) jan seyde bekynnen(de) dat hij hem vande(n) chijsen/
geloeft hadde tontheffen(e) en(de) was altijt bereet te/
doene soe wa(n)neer dat gebue(re)n soude mair vand(er)/
huyshue(re)n en woude hij hem niet verlaten seggen(de)/
al wordde hij gepant hij soude hem d(air) af altijt/
lossen met meer woirden bij p(ar)tien gealligeert/
Es bijden raide vander stad get(er)mineert en(de) uutgesproke(n)/
dat jan scrijne hem achtervolgen(de) zijne(n) bekynne sculd(ich)/
soude sijn van alle chijsen tontlasten(e) ende costeloes/
te houden(e) ende oft de voirs(creven) joes bove(n) de betalinge/
van sijnder hue(re)n gepraemt wordde en(de) jan hem dair/
af niet ter stont en ontlaste dat hij joes alsdan/
ten naisten halven jae(r) uute(n) selve(n) huyse soude moege(n)/
trecken niet tegenstaen(en) dat de hueri(n)ge noch niet/
geexpireert en wae(r) in (con)s(ili)[o] opidi nove(m)br(is) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator