SAL7780, Act: V°181.2 (396 of 655)
Search Act
previous | next
Act V°181.2  
Act
Date: 1496-02-04

Transcription

2021-11-16 by Roger Morias
Alsoe als ten vervolge jans alarts geleyt zijnde nae des(er)/
stad recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle den goeden beyde/
have en(de) erve henricx vande(n) vynne soe wair die/
geleg(en) sijn met brieve(n) van des(er) stad gescreve(n) es geweest/
aen alle officie(re)n en(de) versocht zeer ernstelijk alle de/
goede des voirs(creven) henricx te leve(re)n en(de) peyslijc te doen/
volgen den voirs(creven) geleydden oft den bringer ons(er) br(iev)[en]/
in zijne(n) name ende den selve(n) henr(icke) sijnder huysvr(ouwe) ende/
hue(r) wynne(n) oft zij hen dair tegen hadden willen oppone(re)n/
dach van rechte op heden dienen(de) inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) te bescheyden(e) Tot welke(n) dage/
niema(n)t van hen noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen en/
compareerde den voirs(creven) geleydden compare(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) soe hebbe(n) de scepen(en) va(n) loeven(e)/
ter manisss(en) smeyers gewesen met vo(n)nisse nae dien/
hen bij r(e)scripte mathijs van rode meye(r) va(n) caggevy(n)ne/
behoirlijck gebleke(n) was de leveri(n)ge vand(en) voirs(creven) goede(n)/
gedaen te zijne en(de) p(ar)tie(n) dachbesch(eiden) datme(n) den voirs(creven)/
geleydden vand(er) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe verre alst noch voir hen/
scepen(en) come(n) was in sca(m)pno cor(am) om(ni)b(us) febr(uarii) iiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator