SAL7780, Act: V°191.5 (429 of 655)
Search Act
previous | next
Act V°191.5  
Act
Date: 1496-02-23

Transcription

2021-11-08 by Roger Morias
It(em) h(er) jacop vande(n) breyne als p(ro)cur(eur) sgodsh(uys) va(n) s(en)te/
mertens heeft dach van verantwerden genome(n) op/
alsulke(n) ae(n)sprake als ingelbeert egnoye gedaen/
heeft op tselve godsh(uys) als rintmeest(er) vand(en) groote(n) heyl(igen)/
gheest op va(n) heden over acht dag(en) naestc(omende) in sca(m)pno eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator