SAL7783, Act: R°135.4-V°135.1 (279 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°135.4-V°135.1  
Act
Date: 1498-10-09

Transcription

2020-07-19 by Willy Stevens
Van allen questien ende geschillen als e(n)nichssins uutstaen/
moegen tusschen jouffr(ouwe) marie(n) sangwijns wed(uw)[e] henr(icken)/
wijlen motten en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) motten wed(uw)[e] willems/
wijlen lobbe ter eenre ende ja(n)ne motte oic sone/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n) ter ande(re) zijden hebbe(n) hen deselve
//
p(ar)tien gesubmitteert in segge(re)n ende mynlijke yeffene(re)n/
Te weten(e) de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie ende hue(re) dochter in/
meest(er) franchen(en) vander hulst ende ja(n)ne van buetsele/
en(de) de voirs(creven) jan in ja(n)ne van udekem voirsprake/
en(de) lodewijke van schore in sulker vuegen dat de/
voirs(creven) segge(re)n behoirlijke informatie bij gescrifte die elc der/
voirs(creven) p(ar)tien van sijnen intendit overgeve(n) sal bynne(n) acht/
dagen naistcomen(de) in handen der voirs(creven) segg(er)s dair op/
elck van hen op des anders gescrifte antweerden sal bynne(n)/
acht dagen dair nae ende alsoe replice(re)n ende duplice(re)n/
telken bynne(n) acht dagen altijt vervolgen(de) Ende ofter thoon/
inne gelegen wae(re) sullen elck der voirs(creven) p(ar)tien dair af/
hue(re) gereetscap moete(n) doen bynne(n) acht dagen dair nae/
alsoe dat de seggers hue(re) uutsprake dair af sullen doen/
op dat zijs eens sijn bynne(n) zesse weken naistcomen(de) Ende/
oft zij des niet eens en wordden sulle(n) de segg(er)s eendrachtelijc/
eene(n) overman moegen kiesen die dair af sijn uuytprake/
doen sal bynne(n) drie weken dairnaestvolgen(de) promitt(entes)/
rat(um) renu(n)c(iantes) quidq(ui)d p(er) d(i)c(t)os arbitratores et amicabiles (com)positores/
aut sup(er)arbitrum p(ro)nu(n)ciatum erit cor(am) h(er)meys boechhout/
octobr(is) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-05 by Jos Jonckheer