SAL7783, Act: R°197.1 (390 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°197.1  
Act
Date: 1498-12-07

Transcription

2019-01-18 by Willy Stevens
It(em) ter meerder sekerheyt van des voirs(creven) es heeft de voirs(creven)/
vrouwe der voirs(creven) jouffr(ouwe) met sy(m)moen bellens vorste(r) in/
handen gestelt ende gelevert sesse silve(re)n schalen buyte(n) ende/
bynnen vergult ende bynnen verwapent met eender/
wapen(e) met eender croetsen dair op staen(de) wegen(de) tsamen/
tweelf merck vijf oncen Ten meyni(n)gen dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) met vercoope(n) der selver panden de voirs(creven) erfrinte/
metten verloope coste ende co(m)me(r) sal moegen verhalen alst/
haer gelieft Ende ofter overt dat sal sij wederkee(re)n ende/
ofter gebrect dat sal sij voirt moegen volgen met rechte/
ende de voirs(creven) erfrinte gelost ende gequeten sal sij sculd(ich)/
sijn de voirs(creven) panden te restitue(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer