SAL7783, Act: R°197.4 (391 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°197.4  
Act
Date: 1498-12-10

Transcription

2019-01-19 by Willy Stevens
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) gelufte spruyten(de) compt/
uuyt saken van eene(n) rijder lijftochten die jan de weve(re)/
opten voirs(creven) jacoppe heeft gelijck dat blijct a(n)no xc/
aug(usti) xxvi Ende es d(aer) o(m)me vorweerde dat dien rijder/
niet meer rinten en sal mair sal bliven inder macht tot/
dat dese gelufte volbet(aelt) is Ende oft hij met des(en) gelufte(n)/
tot gheender betaling(e) comen en conste sal hij hem met des(en)/
oft mette(n) ande(re)n brieve behulpe(n) moeg(en) totter betaling(e) Ende/
dese gelufte betaelt sijnde salmen beyde de geluften/
te nyeute doen eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer