SAL7783, Akte: R°198.2-V°198.1 (392 van 713)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°198.2-V°198.1  
Act
Datum: 1498-12-10

Transcriptie

2019-01-19 door Willy Stevens
Cont zij allen lieden dat jan roothoot sone wijlen arnts/
ende claes gheerts sone henr(icx) beyde woenen(de) inde p(ro)chie/
van ned(er)velpe in p(rese)ntia hebbe(n) genome(n) ende bekint/
genome(n) te hebben(e) van hee(re)n ja(n)ne garot p(ri)oir van/
bierbeke met consente joes van overbeke meyers van/
bierbeke seggen(de) gemechticht wesen(de) van giel(ijse) van/
busanton zijnen swager de groote thiende van/
nedervelpe mett(er) boenthienden gelijck zij die nutertijt
//
in pechtingen hebben Te houden ende te hebben vanden/
yersten s(in)t jans(miss)[e] nae duytgaen van huer(er) voirs(creven) pechting(en)/
noch drie jae(re)n lang due(re)nde deen nae dander sonder/
middel vervolgen(de) Elx jairs om ende in alle d(er) manie(re)n/
en(de) opde cond(ici)[en] de voirs(creven) pechtinge begrijpt staende/
octobr(is) xix li(br)[o] xcv lestleden ende de betalinge te doen(e)/
den voirs(creven) gielijse dwelc de voirs(creven) prioir heeft bekint/
ende geconsenteert Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) /
cor(am) tymple boechout dece(m)br(is) x
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2014-08-12 door Jos Jonckheer