SAL7783, Act: R°199.1 (393 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°199.1  
Act
Date: 1498-12-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-19 by Willy Stevens
Item eene scheydinge ende deylinge gedaen ende gemaict/
zijnde tusschen ph(ilip)e ende janne pynnock gebruede(re)n [py(n)noc sone]/
kinde(re)n hee(re)n jans pynnock ridders [voir hem selve(n) ende voir ja(n)ne] ter eenre ende/
janne roelofs al(ia)s opt kerchof inden name ende van/
wegen jans cornelijs ende adriane(n) roelofs zijnd(er) kinde(re)n/
ond(er) hue(re) dagen zijnde die hij behouden heeft van/
wijlen jouffrouwen katline(n) pynnock zijnd(er) huysvr(ouw)[en]/
sust(er) was der voirs(creven) gebruede(re)n met weten(e) wille en(de)/
consente cornelijs ende roelofs roelofs magen ende/
vriende(n) der voirs(creven) kinde(re)n van huers vaders wegen/
meeste(re)n reyniers van lyefke(n)rode borg(er)meest(er)s en(de) meeste(re)n augustijns/
magen ende vrienden der selv(er) kinde(re)n van huer(er) voirs(creven)/
moed(ers) wegen ter ande(r) zijden vanden goeden ende/
rinten den voirs(creven) gebruede(re)n pynnocx ende kinde(re)n/
jans roelofs gebleven ende v(er)storven van ende/
nae de doot ende aflivich(eit) jans wijlen pynnock/
natuerlijcx te deylen(e)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1 [links in de marge]
Date: 1498--
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-19 by Willy Stevens
pynnock sijne(n)/
brued(er) die hij/
en(de) janne geloeft/
heeft te v(er)va(n)gen
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer