SAL7783, Act: R°200.2 (396 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°200.2  
Act
Date: 1498-12-10

Transcription

2019-01-18 by Willy Stevens
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)g(en) dat de/
voirs(creven) wouter hem h(ier) mede behulpen sal om tot sijnd(er) maniss(en)/
costeloes ende schadeloes onthave(n) te wordden(e) van alsulke(n) mudde/
corens erfspachts d(air) voe(r) wouter borghe bleven is voir ja(n)ne/
boone van s(in)t peet(er)srode opten xxii[en] dach van januario int/
jair van xcvii lestleden aen lodewijke baets met alle(n) costen/
die hij dair o(m)me soude moegen lijden zij wae(re)n van rechte/
oft anderssins Ende tselve mudde gequeten sijnde sal des(en)/
brief te nyeute sijn Met vorweerden oic eest dat goirt/
boone voirs(creven) des(er) gelijke gelufte niet en doet voir scep(enen)/
soe sullen de voirs(creven) peeter ende eemout des(er) geluften/
ongehouden zijn cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer