SAL7783, Act: R°214.3 (426 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°214.3  
Act
Date: 1498-12-22

Transcription

2019-02-09 by Willy Stevens
It(em) jan lenarts ter eenre et godevart goutsmets als p(ro)cur(ator)/
lucien goutsmeets sijnder nichten ter ande(r) zijden in p(rese)ntia/
hebben geloeft malcande(re)n te rechte te stane inde banc van/
mierde van allen questien ende geschillen als zij tegen/
malcande(re)n al(hier) inde banck voir meye(r) ende scepen(en) va(n) loeven(en)/
en(de) oick voir den raide van des(er) stad uuytstaen(de) hebben/
gehadt ende alhier niet beslicht soe wel vand(en) coste(n) te/
mierde en(de) d(air)omtrint gebuert als vand(en) ande(re)n promitt(entes)/
rat(um) renu(n)c(iantes) cor(am) tymple borch dece(m)br(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-19 by Jos Jonckheer