SAL7783, Act: R°225.3-V°225.1 (443 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°225.3-V°225.1  
Act
Date: 1499-02-04

Transcription

2020-03-03 by Willy Stevens
It(em) eene scheydinge ende deylinge gedaen ende/
gemaict zijnde tusschen den voirs(creven) woute(re)n cretsairt/
ter eenre ende jacoppe peete(re)n ja(n)ne cretsairt/
gebruede(re)n sone(n) wijlen jans henricke van bouleer al(ia)s/
de smet m(ar)griete(n) cretsart sijnre huysvr(ouw)[en] ja(n)ne reers/
beatrijs cretsairt sijnre huysvr(ouw)[en] peete(re)n vand(en) bossche/
lijsbett(en) cretsart sijnre huysvr(ouw)[en] henr(icke) vand(er) moelen/
en(de) g(er)truyd(en) cretsart sijnre huysvr(ouw)[en] alle gesuste(re)n der
//
voirs(creven) gebruede(re)n ter ande(re) zijden vande(n) goeden/
hen tsame(n) op heden in deyling(en) gevallen tegen/
der wed(uw)[en] wer goirts drabbe hue(re)n kinde(re)n ende/
den kinde(re)n coesets te deylen(e)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer