SAL7783, Act: R°236.3-V°236.1 (472 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°236.3-V°236.1  
Act
Date: 1499-02-16

Transcription

2020-03-20 by Willy Stevens
Tussche(n) clase van wynghe ende ja(n)ne scrijne/
aengaen(de) eene(n) last harinx die claes eyschte
//
van janne gelevert te hebben(e) die hij gecocht hadde/
om xlii ryns guld(en) een jair dach ende xxv r(yns) g(ulden)/
die hem scrijne sculdich was van ruete tegen hem/
gecocht ende eender ghelten wijns die claes van/
lijcoope verleet hadde Es bijden raide vander stadt/
get(er)mineert ende uuytgesproken dat de comenscap/
vand(en) haringe quit ende versmolten sal sijn des sal/
jan scrijne clase wedergeve(n) de ghelte ryns wijns/
bij hem van lijcoope verleet ende aengaen(de) den/
xxv ryns guld(en) van ruete sal scrijne die sculd(ich)/
sijn clase te betalen(e) tusschen dit ende half vasten(e)/
naistcomen(de) In (con)s(ilio) opidi cor(am) liefk(enrode) burg(imagistr)[o] febr(uari) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer